|   Chomutov - Teplice - Česká Kamenice

Novinky

Silnice I/13

Oprava začne v roce 2024

19. 9. 2023
Problémový úsek silnice I/13 u osady České Zlatníky se dočká opravy. Jde o poruchu jízdního pásu směrem na Most (přibližně v km 79), kde je dlouhodobě dopravním značením omezena kapacita silnice. Po úvodních projevech, kdy došlo k poškození a poklesu komunikace v pravém jízdním pásu, byl provozním úsekem Správy Chomutov zajištěn inženýrsko-geologický průzkum a geotechnický monitoring k určení příčin sesuvu a nalezení smykové plochy. Na základě vyhodnocení průzkumu bylo doporučeno vhodné technické opatření. Dle výsledků průzkumu a monitoringu již byla zadána veřejná zakázka na projektové práce. Po vypracování projektové dokumentace bude dokumentace předložena stavebnímu úřadu pro vedení společného povolení (SPP). Následně bude dopracována dokumentace PDPS a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele realizace sanace svahu. Zahájení stavby plánuje ŘSD na 2. polovinu roku 2024.