|   Chomutov - Teplice - Česká Kamenice

Novinky

Silnice I/13

Pokračuje průzkum území u sesuvu

13. 9. 2023
Geologové pokračují v průzkumu území kolem silnice I/13 u Hostomic na Teplicku. K sesuvu na části území došlo před pěti lety. Zjišťování příčin sesuvu na čtyřproudé silnici mezi Teplicemi a Bílinou nadále probíhá. Geologové nyní v území protkaném opuštěnými důlními šachtami provádějí doplňkový geotechnický průzkum, při kterém udělají další dva vrty do hloubky až 40 m. Cílem průzkumu je zjistit příčiny sesuvu a odhalit riziko dalšího případného propadu. Průzkum probíhá na základě zadání Odboru geologie Ministerstva životního prostředí. Zároveň je ve spolupráci s Českou geologickou službou připravován projekt komplexního posouzení dané problematiky. Na základě výstupů bylo provedeno další potřebné měření, které by mělo objasnit příčiny sesuvu svahu. Na základě výsledků měření bude pravděpodobně upraveno dopravní značení a jízdní pruh z Teplic bude průjezdný. Po vyhodnocení výsledků bude dále postupovat příprava projektu pro samotnou realizaci opravy.