|   Chomutov - Teplice - Česká Kamenice

Novinky

Silnice I/13

Připravuje se oprava mostu v Jílovém

14. 8. 2023
Stavba „I/13 Jílové, most ev. č. 13-082“ řeší náhradu stávajícího mostu přes řeku Jílovský potok v Jílovém, který je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, novým mostem. Současně budou upraveny křižovatky na předpolí. Příprava stavby se v současné době pozastavila s ohledem na objízdnou trasu pro nákladní vozidla po I/13 (s ohledem na plánované rozsáhlé rekonstrukce mostů na komunikaci I/62). Stavba má vydané platné společné povolení z roku 2022 (platnost rozhodnutí prodloužena na dobu 5ti let). V květnu 2025 předpokládá ŘSD výzvu Zpracovatele dokumentace VD-ZDS k zahájení prací, čistopis bude zpracován ještě tentýž rok. S ohledem na dobu realizace (12 měsíců) a s předpokladem trvání výběrového řízení na zhotovitele stavby zhruba půl roku bude realizace rekonstrukce mostu probíhat ve stavebních sezonách 2026-2027.