|   Chomutov - Teplice - Česká Kamenice

Novinky

Silnice I/13

U Hostomic proběhne průzkum

29. 6. 2023
Na problematickém úseku silnice I/13 u Hostomic proběhne doplňkový geotechnický průzkum sesuvu. Předmětem prací bude realizace dvou průzkumných vrtů pod bázi sloje, v předpokládané délce 2x35 m. Oba vrty budou vystrojeny pro měření inklinometrie. Momentálně běží výběrové řízení na zpracovatele průzkumu. Kvůli utrženému svahu a částečnému poškození vozovky je v místě provoz na silnici I/13 převeden do protisměru, kde mají řidiči k dispozici jeden jízdní pruh v každém směru. Poškozená část vozovky v délce cca 100 metrů bude muset být sanována. Tento stav trvá již od roku 2018, kdy se vinou starého důlního díla začal sunout svah pod silnicí.