|   Chomutov - Teplice - Česká Kamenice

Novinky

Silnice I/13

Úprava silnice běží naplno

22. 3. 2024
Na silnici I/13 v České Kamenici aktuálně probíhají zásypy pro zvětšení poloměru směrového oblouku a výstavba železobetonové opěrné zdi. Stavba probíhá za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem řízeným semafory. Práce předpokládá ŘSD dokončit v srpnu 2024. Stavba oficiálně nazvaná „I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská – úprava komunikace a chodníků“ řeší úpravu nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská x Štítného. Výsledkem stavby bude úprava směrového řešení průjezdního úseku silnice I/13, přičemž dojde ke zvětšení poloměru směrového oblouku z 27 m na 45 m. V souvislosti s tím jsou upraveny výškové poměry komunikace a šířkové uspořádání s ohledem na požadované rozšíření ve směrovém oblouku. Dále je předmětem stavby doplnění chodníku a přechodu pro chodce. Jedná se o veřejnou komunikaci (silnici I. třídy) v průjezdním úseku, tato komunikace je obousměrná směrově nerozdělená, její základní šířka je 7,50 m. Součástí úpravy silnice I/13 je také doplnění nové části veřejného osvětlení. Jedná se osvětlení přechodu pro chodce a osvětlení nové části chodníku podél jižní strany nově rozšířené komunikace v oblouku napojení ulic Pivovarská a Štítného.