|   Chomutov - Teplice - Česká Kamenice

Novinky

Silnice I/13

V Kamenici se již asfaltuje

3. 6. 2024
Na silnici I/13 v České Kamenici v těchto dnech provádí pracovníci stavební firmy pokládku první asfaltové vrstvy. Provoz je v místě stavby veden kyvadlově a řízen pomocí semaforů. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je v červenci 2024. Stavba nazvaná „I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská – úprava komunikace a chodníků“ řeší úpravu nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská x Štítného. Výsledkem akce bude úprava směrového řešení průjezdního úseku silnice I/13, přičemž dojde ke zvětšení poloměru směrového oblouku.