|   Chomutov - Teplice - Česká Kamenice

Novinky

Silnice I/13

Začalo řízení k opravě mostu

30. 8. 2023
Krajský úřad Ústeckého kraje (konkrétně odbor územního plánování a stavebního úřadu) vydal 24. srpna 2023 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu „I/13 – Komořany, mosty ev.č. 13-038a.1 a 13-038a.2 – sanace spodní stavby". Oprava zajistí eliminaci současných problémů, bezpečnou funkci a potřebnou životnost mostního objektu vedoucího nad železniční tratí. Rekonstrukce mostu na komunikaci I/13 zahrne kompletní výměnu mostního svršku (včetně izolačního systému mostovky a podélné dilatační spáry v nosné konstrukci, včetně sanace). Předpoklad rekonstrukce je v roce 2024.